Nå högskolestudenter?

Det borde inte vara någon överraskning att om du behöver nå studenter behöver du inte titta längre än deras telefon. Mängden information, innovativa verktyg och funktioner som nu finns på din telefon innebär att människor aldrig behöver känna sig bortkopplade från sina vänner, sitt arbete eller till och med aktuella händelser. Kanske ingen grupp amerikaner har omfamnat smarttelefonrevolutionen lika mycket som studenter, som kan hittas med sina