IBM Smarter Commerce: Advanced Social Analytics Platform

IBMs Smartare Commerce-tjänster har utvecklats för företaget och antar fullt ut både mobila och sociala strategier. Målet med deras avancerade sociala analysplattform är att förbättra personaliseringen med hjälp av kraften i sociala medier och big data. IBM Smarter Commerce avancerade sociala analysplattform bryter och skördar konsumentens sociala fotavtryck och integrerar affärsinformation för att ge personliga rekommendationer. Att kombinera konsumentens sociala fotavtryck och historiska förhållanden ger en förutsägbar möjlighet att