Är Copernicus eller Aristoteles ditt företag?

Det finns flera företag jag arbetar med ... och jag tror att de jag tycker mest om är de som inser att de inte är lika viktiga som deras kunder. Vissa av de andra erkänner inte ens att det finns en kund. Copernicus har identifierats som far till modern astronomi sedan han argumenterade för heliocentrism över en geocentrism. Med andra ord var solen inte centrum för vårt planetsystem, inte