Anpassning och svar på feedback ger resultat för marknadsföring av innehåll

Hur snabbt och effektivt marknadsförare reagerar och anpassar sig till pågående feedback från konsumenter har blivit en ny avgörande faktor för varumärkesprestanda. Enligt 90% av de 150 undersökta varumärkesmarknadsförarna är lyhördhet - eller förmågan att källa, förstå och sedan snabbt reagera på feedback, preferenser och behov - viktigt, om inte kritiskt, för att leverera en exceptionell kundupplevelse. Endast 16 procent av marknadsförarna tycker att deras organisationer är extremt lyhörda för konsumenten och inte gör några ändringar

6 viktiga prestandamätvärden för kundnöjdhet

För många år sedan arbetade jag för ett företag som spårade deras samtalsvolym i kundtjänst. Om deras samtalsvolym ökade och tiden per samtal minskade, firade de deras framgång. Problemet var att de inte lyckades alls. Kundtjänstrepresentanterna rusade helt enkelt varje samtal för att hålla ledningen från ryggen. Resultatet blev några mycket arga kunder som var tvungna att ringa upprepade gånger för att hitta en upplösning. Om du

Interactions 'Hybrid Calling System = Fantastiskt

På måndagen fick jag möjlighet att turnera i interaktioner, lyssna och observera deras system i aktion och använda en fullständig demonstration av Hey Otto - ett röst- och webbkonferenssystem som använder interaktionsteknologi på baksidan. Företag som har stora callcenter går två olika vägar, antingen automatiserade taligenkänningssystem (ASR) eller genom att anställa stora dyra rum för kundtjänstemän. Den typiska uppmaningen till en IVR är frustrerande, och

Medeltida Helpdesk

Har du någonsin undrat hur det var att vara en helpdeskassistent under medeltiden? Tja, samtalet har besvarats och den här otroligt roliga videon visar hur det kan ha varit. Via Tim O'Reilly