Syncari: Förena och hantera tvärfunktionella data, automatisera arbetsflöden och distribuera betrodda insikter överallt.

Företag drunknar i data som ackumuleras i deras CRM, marknadsföringsautomation, ERP och andra molndatakällor. När viktiga driftlag inte kan komma överens om vilka data som representerar sanningen, dämpas prestanda och intäktsmål är svårare att uppnå. Syncari vill göra livet enklare för människor som arbetar med marknadsföringsops, försäljningsops och intäktsops som kontinuerligt kämpar med data som kommer i vägen för att uppnå sina mål. Syncari tar ett nytt

Digital transformation: När CMO: er och CIO: er samarbetar vinner alla

Digital transformation accelererade 2020 eftersom det var tvungen att göra det. Pandemin gjorde sociala distansprotokoll nödvändiga och förbättrade online-produktforskning och köp för både företag och konsumenter. Företag som inte redan hade en robust digital närvaro tvingades snabbt utveckla en, och företagsledare flyttade för att dra nytta av strömmen av skapade digitala digitala interaktioner. Detta var sant i B2B- och B2C-rymden: Pandemin kan ha snabbspolade digitala transformationskartor

FactGem: Integrera datakällor i minuter ... Ingen kod krävs!

Data finns i silor. Företag och IT kräver båda en enhetlig syn på data för att hjälpa till med lösningar på dagens affärsutmaningar. Rapporter som ger enhetlig syn på integrerad data krävs så att människor kan se till information som är avgörande för deras organisationer och skapar förtroende för deras förmåga att utföra och leverera korrekt information som är avgörande för företagets framgång. Data är dock spridd över flera relationssystem, mainframes, filsystem, kontordokument, e-postbilagor,