DemandJump: förutsägbar marknadsföring och konkurrenskraftig intelligens

Internet är en fantastisk datakälla som, om den bryts, kan producera en mängd kunskap. Men enligt årets CMO-undersökning är det bara en tredjedel av marknadsförarna som kan bevisa effekterna av deras marknadsföringsutgifter, bara hälften kan få en bra kvalitativ känsla av effekterna och nästan 20% kan mäta någon påverkan alls . Det är inte konstigt att utgifterna för marknadsföringsanalys förväntas öka med 66%

Vad är förutsägbar marknadsföring?

De grundläggande principerna för databasmarknadsföring är att du kan analysera och göra poäng för en uppsättning potentiella kunder baserat på deras likhet med dina faktiska kunder. Det är inte en ny förutsättning; Vi har använt data i några decennier nu för att göra detta. Processen var dock ansträngande. Vi använde extraherings-, omvandlings- och laddningsverktyg (ETL) för att hämta data från flera källor för att bygga en central resurs. Det kan ta veckor att åstadkomma, och det pågående

Predictive Marketing Analytics med ThinkVine

Vad skulle avkastningen på investeringen vara om du kunde ändra din marknadsföringsmix? Det är en fråga som stora kunder med komplexa marknadsföringsstrategier (som är balanserade mellan en mängd medier) ställer sig varje dag. Ska vi släppa radio för online? Ska jag flytta marknadsföring från TV till sökning? Vilken påverkan kommer det att ha på mitt företag om jag började marknadsföra online? Vanligtvis kommer svaret genom en myriad av tester och förlorade