Hur man optimerar en affärssida på Facebook

Många av förändringarna med Facebook de senaste åren är att överbrygga klyftan mellan företag och konsumenter så att Facebook kan driva handel och i slutändan ta marknadsandelar från Google. För att göra det har de förbättrat sina sökfunktioner. Nu när fler konsumenter använder Facebook för att göra sökningar är det helt nyckeln att ditt företag är korrekt registrerat, platsen lokaliserad och att verksamheten kategoriseras exakt inom Facebook. Tidigare i sommar IFrame