Rengöring av e-postadresslista: Varför du behöver e-posthygien och hur du väljer en tjänst

E-postmarknadsföring är en blodsport. Under de senaste 20 åren har det enda som ändrats med e-post att bra e-postavsändare fortsätter att straffas mer och mer av e-postleverantörer. Medan Internetleverantörer och ESP kunde samordna helt om de ville, gör de det helt enkelt inte. Resultatet är att det finns ett kontroversiellt förhållande mellan de två. Internetleverantörer (ISP) blockerar e-postleverantörer (ESP) ... och sedan tvingas ESP: er att blockera

Innehåll Curation att bygga förtroende

Innehållshantering skapar ett redaktionellt lager i leveransen av nyheter och annan information. Mänskliga redaktörer väljer de berättelser som deras användare "behöver" veta, som ett alternativ till att översvämma dem med algoritmiskt valt innehåll som deras användare kanske vill "veta".

Den smutsiga hemligheten för e-postmarknadsföring och internetleverantörer

Det finns en smutsig hemlighet i e-postindustrin. Det är elefanten i rummet som ingen pratar om. Ingen kan prata om det av rädsla för vedergällning från just de människor som ska polisera vår inkorg. SPAM HAR INGET ATT GÖRA MED TILLSTÅND Det stämmer. Du hörde det här. Jag upprepar det ... SPAM HAR INGET ATT GÖRA MED TILLÅTET En gång till ... SPAM HAR INGET ATT GÖRA MED TILLÅTELSE