Ingen bryr sig om din blogg!

Dagligen får jag åtminstone en ribb om min blogg. Jag bryr mig inte. Jag tänker för mig själv, "det är en bloggarsak, du skulle inte förstå". Sanningen är att jag har större respekt för bloggare än jag inte gör. (Observera att jag sa "större" respekt. Jag sa inte att jag inte har respekt för icke-bloggare.) Det finns ett antal anledningar: Bloggare delar kunskap fritt. Bloggare utmanar konventionellt tänkande. Bloggare söker kunskap.