Funderade på marknadsföring med e-böcker?

Vi är enorma förespråkare för att återanvända innehåll ... webbseminarier till blogginlägg, blogginlägg till whitepapers, whitepapers to infographics, infographics to presentations, presentations to ebooks ... ju mer du kan få innehåll att fungera för dig, desto bättre investering kan du göra på det och det bättre kvalitetsinnehållet du publicerar. E-läsning var ett samtalsämne i vår radioprogram med Jim Kukral och dess explosion har till stor del ignorerats av marknadsförare. Även om vi inte vet