Hur man skriver och testar Regex-filter för Google Analytics (med exempel)

Som med många av mina artiklar här undersöker jag en klient och skriver sedan om det här. För att vara ärlig finns det ett par anledningar till att ... först är att jag har ett fruktansvärt minne och ofta undersöker min egen webbplats för information. För det andra är det att hjälpa andra som också letar efter information. Vad är ett reguljärt uttryck (Regex)? Regex är en utvecklingsmetod för att söka och identifiera ett mönster