Mitt sexord CV

Inspirerat av det här inlägget från GL Hoffman är detta min bloggs sex ords CV: outtröttligt att hitta svar. Och dela dem.