Kunder försöker nå dig på sociala medier, är du där?

Fem av sjätte förfrågningar från konsumenter på sociala medier till ett företag blir obesvarade. Företag fortsätter att göra det fruktansvärda misstaget att använda sociala medier som ett sändningsmedium snarare än att erkänna dess inverkan som ett kommunikationsmedium. För länge sedan insåg företagen vikten av att hantera inkommande samtal eftersom kundnöjdhet är direkt hänförlig till lagring och ökat kundvärde. Volymen på sociala medieförfrågningar har ökat med 5% från år till år.