Finns Twitter i din servicekanal ännu?

Om jag ringer ditt företag med ett klagomål eller en fråga hör bara din kundrepresentant mig. Om jag frågar på Twitter hör mina 8,000 XNUMX följare mig ... och de som retweetar utökar publiken till sina nätverk. Twitter blir snabbt en demokratiseringsfaktor för kunder som vill ha svar. Lyssnar du på Twitter? Twitter är inte en modefluga eller ett företag ... det är ett effektivt kommunikationsmedium. Du behöver inte delta (annat än att svara) utan du