ContentVerse: Dokumenthantering och automatisering av arbetsflöden

Mycket av företagsvärlden använder och distribuerar fortfarande sitt innehåll via Microsoft Office-plattformar. Om du vill behålla versionskontroll av dina dokument och automatisera arbetsflöden är det nästan omöjligt utan ett bra automatiseringsverktyg för arbetsflöden och ett dokumentförvar för att upprätthålla versionen medan du samarbetar. Marknadsföringsbyråer - särskilt med innehållsmarknadsstrategier - producerar massor av detta innehåll i traditionella stationära applikationer. Och operativsystemsökning är inte alltid det enklaste sättet

Perforce: Version Allt

Programvaruutvecklare tänkte för länge sedan att system för hantering av versioner gjorde deras jobb enklare och mer produktiva. Perforce är ett av de företag som erbjuder avancerad versionskontroll till utvecklare. Med tiden märkte de dock att företag har samma problem med interna dokument - från försäljningsblad, till grafik, till vitbok ... team samarbetar om dokument men har ofta inte de senaste versionerna att arbeta med. Som ett resultat inträffar kollisioner, frustration