ACoS akronymer

ACoS

ACoS är förkortningen för Reklamkostnad för försäljning.

Ett mått som används för att mäta prestandan för en Amazon-sponsrad produktkampanj. ACoS anger förhållandet mellan annonsutgifter och riktad försäljning och beräknas med denna formel: ACoS = annonsutgifter ÷ försäljning.