AE akronymer

AE

AE är förkortningen för Account Executive.

Detta är en säljteammedlem som avslutar affärer med säljkvalificerade möjligheter. De är i allmänhet kontoteammedlemmen som utsetts som ledande säljare för det kontot.