AIDA akronymer

AIDA

AIDA är förkortningen för Uppmärksamhet, intresse, begär, handling.

Detta är en motivationsmetod designad för att motivera människor att köpa genom att få deras uppmärksamhet, intresse, önskan om produkten och sedan inspirera dem att vidta åtgärder. AIDA är ett effektivt tillvägagångssätt för kallsamtal och direktsvarsreklam.