API akronymer

API

API är förkortningen för Application Programming Interface.

Ett sätt för olika system att begära, överföra och konsumera data från varandra. Precis som en webbläsare gör en HTTP-begäran och returnerar HTML, begärs API:er med en HTTP-begäran och returnerar vanligtvis XML eller JSON.