ARPA akronymer

ARPA

ARPA är förkortningen för Genomsnittlig intäkt per konto.

Detta är en siffra som inkluderar medelbeloppet för månatlig intäkt för alla konton, även känd som MRR.