ARR Akronymer

AMA

ARR är förkortningen för Årliga återkommande intäkter.

Används i de flesta företag som producerar årskontrakt. ARR = 12 X MRR