ASIN akronymer

SOM I

ASIN är förkortningen för Amazon standardidentifikationsnummer.

En unik identifierare på 10 bokstäver och/eller siffror för en produkt som tilldelats av Amazon.com för produktidentifiering på deras e-handelswebbplats. För böcker är ASIN ISBN.