ASO akronymer

ASO

ASO är förkortningen för App Store-optimering.

En kombination av strategin, verktygen, procedurerna och teknikerna som används för att hjälpa din mobilapplikation att rankas bättre och övervaka dess rankning i App Stores sökresultat.