AutoML akronymer

AutoML

AutoML är förkortningen för Automatiserad maskininlärning.

En skalbar implementering av Machine Learning inom Salesforce som rymmer alla kunder och alla användningsfall utan att datavetare behöver distribuera.