AWS akronymer

AWS

AWS är förkortningen för Amazon Web Services.

Amazons webbtjänster har över 175 tjänster för ett brett spektrum av teknologier, industrier och användningsfall som erbjuder en pay-as-you-go-metod för prissättning.