B2C akronymer

B2C

B2C är förkortningen för Företag till konsument.

Den traditionella affärsmodellen för företag som marknadsför direkt till konsumenten. B2C-marknadsföringstjänster inkluderar onlinebanker, auktioner och resor, inte bara detaljhandel.