BANT Akronymer

BANT

BANT är förkortningen för Budgetmyndighetens behov av tidslinje.

avgöra om det är rätt tidpunkt att sälja till en prospekt.