CAC akronymer

CAC

CAC är förkortningen för Kostnad för att förvärva kund.

Kostnaden för att vinna en kund att köpa en produkt eller tjänst. Som en viktig enhetsekonomi är kundanskaffningskostnaderna ofta relaterade till kundens livstidsvärde. Med CAC kan alla företag mäta hur mycket de spenderar på att skaffa varje kund.