CAGR akronymer

CAGR

CAGR är förkortningen för Årlig tillväxttakt av förening.

Den årliga genomsnittliga intäktstillväxten mellan två givna år, förutsatt att tillväxten sker i en exponentiellt sammansatt takt.

källa: Gartner