CAN-SPAM Akronymer

CAN-SPAM

CAN-SPAM är förkortningen för Kontroll över angreppet på icke-begärt pornografi och marknadsföring.

Detta är den amerikanska lag som antogs 2003 som förbjuder företag att skicka e-post utan tillstånd. Du måste inkludera ett avregistreringsalternativ i alla e-postmeddelanden och du bör inte lägga till namn till det utan uttryckligt tillstånd.