CCE akronymer

CCE

CCE är förkortningen för Konversationskundupplevelse.

Konversationskundservice och kundupplevelse är metoder för att hjälpa kunder som fokuserar på att bygga en långsiktig relation, snarare än att lösa en rad problem.

källa: Kund