CCPA akronymer

CCPA

CCPA är förkortningen för California Consumer Privacy Act.

En statlig stadga avsedd att förbättra integritetsrättigheter och konsumentskydd för invånare i Kalifornien, USA. Läs den här artikeln på Varför CCPA borde vara viktigt för företag för mer information.