CCR akronymer

CCR

CCR är förkortningen för Kundens churn-pris.

Ett mått som används för att mäta kundbehållning och värde. Formeln för att bestämma CCR är: CR= (antal kunder i början av perioden – # kunder vid slutet av mätperioden) / (antal kunder i början av mätperioden)