CDP akronymer

CDP

CDP är förkortningen för Kunddataplattform.

En central, beständig, enhetlig kunddatabas som är tillgänglig för andra system. Data hämtas från flera källor, rensas och kombineras för att skapa en enda kundprofil (även känd som en 360-gradersvy). Dessa data kan sedan användas för marknadsföringsautomatiseringsändamål eller av kundtjänst- och säljare för att bättre förstå och svara på kundernas behov. Data kan också integreras med marknadsföringssystem för att bättre segmentera och rikta in sig på kunder baserat på deras beteende.