CIO akronymer

CIO

CIO är förkortningen för Chief Information Officer.

En ledande position i ett företag vars sysselsättning är fokuserad på ledning, implementering och vision av teknikanvändning inom en organisation. Detta ansvar kallas ibland för CTO..