CISO akronymer

CISO

CISO är förkortningen för Chef för informationssäkerhet.

En ledande befattningshavare inom en organisation som ansvarar för att upprätta och underhålla företagets vision, strategi och program för att säkerställa att informationstillgångar och teknologier är tillräckligt skyddade.