CLTV akronymer

CLTV

CLTV är förkortningen för Kundens livslängd.

En prognos som kopplar nettovinsten till hela livscykelrelationen hos en kund. Även känd som CLV.