CMRR Acronyms

CMRR

CMRR är förkortningen för Engagerade återkommande intäkter per månad.

Ytterligare en försäljningsakronym från bokföringssidan. Detta är en formel för att beräkna MMR under det kommande räkenskapsåret. Formeln för att beräkna CMRR är (Nuvarande MMR + framtida engagerad MMR, minus MMR för kunder som sannolikt inte kommer att förnyas under räkenskapsåret.