CMYK akronymer

CMYK

CMYK är förkortningen för Cyan, magenta, gul och nyckel.

En subtraktiv färgmodell, baserad på CMY-färgmodellen, som används vid färgutskrift. CMYK hänvisar till de fyra bläckplåtar som används i vissa färgutskrifter: cyan, magenta, gul och nyckel.