CNAME akronymer

administration

CNAME är förkortningen för Canonical Name Record.

Ett kanoniskt namn eller CNAME-post är en typ av DNS-post som mappar ett aliasnamn till ett sant eller kanoniskt domännamn. CNAME-poster används vanligtvis för att mappa en underdomän som www eller e-post till den domän som är värd för den underdomänens innehåll.