CNN akronymer

CNN

CNN är förkortningen för Konvolutionellt neuralt nätverk.

En typ av djupa neurala nätverk som ofta används för datorseende uppgifter.