CPA akronymer

CPA

CPA är förkortningen för Kostnad per förvärv.

Kostnad per förvärv är ett marknadsföringsmått som mäter den sammanlagda kostnaden för att förvärva en betalande kund på kampanj- eller kanalnivå. CPA är ett viktigt mått på marknadsföringsframgång, vanligtvis särskiljt från Cost of Acquiring Customer (CAC) genom sin granulära tillämpning.

källa: BigCommerce