CPA akronymer

CPA

CPA är förkortningen för Kostnad per åtgärd.

Kostnad per åtgärd är en onlineannonseringsmätning och prissättningsmodell som hänvisar till en specificerad åtgärd, till exempel en försäljning, klick eller formulärinlämning. Det tolkas ibland fel i marknadsföringsmiljöer som kostnad per förvärv, vilket är ett annat mått.