CPG akronymer

CPG

CPG är förkortningen för Konsumentförpackade varor.

Produkter som säljs snabbt och till en relativt låg kostnad. Exempel inkluderar icke-varaktiga hushållsartiklar som förpackade livsmedel, drycker, toalettartiklar, godis, kosmetika, receptfria läkemedel, torrvaror och andra förbrukningsvaror.