KPI-förkortningar

KPI

CPI är förkortningen för Indikatorer för kundprestanda.

Mätvärden fokuserade på kundens uppfattning såsom tid till lösning, tillgänglighet av resurser, användarvänlighet, sannolikhet att rekommendera och värdet av produkten eller tjänsten. Dessa mätvärden är direkt hänförliga till kundbehållning, förvärvstillväxt och ökat värde per kund.