CPL akronymer

CPL

CPL är förkortningen för Kostnad per bly.

CPL tar hänsyn till alla kostnader som ingår i att generera ett lead. Inklusive spenderade reklampengar, skapande av säkerheter, webbhotellavgifter och olika andra kostnader, till exempel.