CR Acronyms

CR

CR är förkortningen för Omvandlingsfrekvens.

Antalet personer som agerar, dividerat med antalet som kunde ha. Till exempel, om din e-postkampanj når 100 potentiella kunder och 25 svar är din omvandlingsfrekvens 25 %