CRM akronymer

CRM

CRM är förkortningen för Customer Relationship Management.

En typ av programvara som låter företag hantera och analysera kundinteraktioner under hela deras relation och livscykel för att förbättra dessa relationer. CRM-programvara kan hjälpa dig att konvertera potentiella kunder, främja försäljning och hjälpa dig att behålla kunder.