CRR akronymer

CRR

CRR är förkortningen för Kundretention.

Andelen kunder du har kvar i förhållande till antalet du hade i början av perioden (nya kunder räknas inte med).