CSS akronymer

CSS

CSS är förkortningen för Cascading Style Sheets.

En metod för att lagra och tillämpa presentationen av ett dokument skrivet i ett märkningsspråk som HTML med hjälp av en webbläsare. CSS är en hörnstensteknik för World Wide Web, tillsammans med HTML och JavaScript